Unisea 14001

Få kontroll på alle miljøfaktorer relatert til avfall, drivstofforbruk, drivstoff ved spesifikk aktivitet, og NOx, SOx, CO2-utslipp på dine skip, rigger og kontorer. Bruk denne informasjonen til å senke dine karbonutslipp gjennom bruk av våre analyseverktøy! For å få noe du kan måle trenger du data. Et viktig fokus i UniSea 14001 er å holde ting enkelt for sluttbrukeren. Gjenbruk av relevante data, ingen dobbeltrapportering, enkel analyse og rapportering. Gjennom våre rapporteringsverktøy analyserer og generer du automatiske rapporter fra dataene for bruk både internt og ekstern. Lag statistikk relatert til SEEMP og 14001 i brukervennlige dashbord og rapporteringsverktøy. Spar tid om bord, spar tid på land.

14001-1