Vibrasjonsmåling

Allgo QMS utfører vibrasjonsmåling på skip og rigger

Hvis du trenger lyd eller vibrasjons-målinger, spør oss.
Vi måler på landbasert industri og offshore på skip, flyterigger og plattformer.

Vibrasjonsmåling på skip og plattformer

Standarden ISO 6954:2000 gir retningslinjer for målinger, rapportering og evalueringer på vibrasjon med hensyn til påvirkning av menneske ombord i passasjer og handelsskip.
Den er gjeldene i alle rom og plasser hvor mennesker kan oppholde seg.

Norsonic 01

Måling og evaluering

Man kategoriserer vibrasjonsmåling inn i tre områder:

• Soverom/lugarer

• Oppholdsrom

• Arbeidsområder

Det må måles tilstrekkelig mange plasser for å få en god undersøkelse, 50-100 målepunkter er vanlig. Vibrasjonsmåling skjer i tre akser.

Første vibrasjonsmåling bør skje ved første sjøprøve for å få en basistest. Senere bør man teste minst etter hver dokking.

Forhold som bør være på plass for å få lik testresultat etter på hver vibrasjonsmåling:

• Jevn kurs

• Konstant vanlig fremdrift

• Sjø gang ikke mer enn nivå 3

• Propeller under vann

• Dybde minst 5 ganger skipets dyptgående.

ISO 6954 inneholder veilledende nivåer for å unngå langsiktige skader og klager.

Ved vibrasjonsmåling får dere en rapport hvor det står anbefalte verdier i forhold til aktuelle målte verdier.

Allgo QMS kan også bistå med forbedringsanbefalinger.