Vetting/Prevetting

Vettingene følger standardene i Ship Inspection Report Program ( SIRE / OVID ) et system utviklet av OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) i 1993 for å ta opp bekymringene til de store oljeselskapene med hensyn til utleie av sub- standard skip.

SIRE / OVID krever at inspektørene bruker en enhetlig inspeksjonsprotokoll via Vessel Inspection Questionnaire ( VIQ ) . Resultatene av disse inspeksjonene blir deretter gjort tilgjengelig for alle deltakerne. Alle de store oljeselskapene bruker informasjonen i SIRE-databasen til å bestemme om det aktuelle fartøyet eksponerer selskapet for uakseptabel risiko.

Hva vi gjør

En pre- vetting Inspeksjon kan hjelpe å minimere eller eliminere risikoen for negative observasjoner i løpet av en FAR / OVID Vetting , og dermed opprettholde en lav obersavjonspoengsum i databasen.

Under en pre-vettinginspeksjon besøker vi skipet og utfører en grundig inspeksjon som dekker alle områder om bord i forhold til SIRE vetting programmet med spesiell fokus på Vessel Inspection Questionnaire ( VIQ ) for å klargjøre skipet for en kommende vetting . Det overordnede målet er å identifisere eventuelle mangler som ifølge inspektørens erfaring , sannsynligvis vil føre til et negativt respons under en SIRE / OVID Vetting .

Under inspeksjonen blir mannskapet ansvarlig for de ulike avdelingene om bord er gitt veiledning for å forberede dem best mulig for en personkontroll. Eieren blir utstyrt med en detaljert rapport med anbefalinger ikke senere enn 48 timer etter pre-vetting inspeksjonen. Mesteren blir gitt en oppsummering og veiledning  før inspektøren forlater skipet. På forespørsel kan vi også bistå med eierens respons etter en SIRE / OVID Vetting med negative observasjoner .