Vessel Audits

Vi kan delta på et fartøy for inspeksjon, opplæring og langsiktig forbedring :

Skipsaudit ( ISM , ISPS , miljø, navigasjon , helse og sikkerhet , MLC )
Opplæring av skipets ansatte ( tilpasset opplæringstilbud for hver rang / nasjonalitet og øvelser for å øke nivået av etterlevelse og forberedelse bord på skip )
Vi kontrollerer mot følgende standarder i tråd med kundens forespørsel.

 • ISM-koden : Internasjonal sikkerhetsledelsekode utstedt av IMO
 • OHSAS 18001 : Helse- og sikkerhetssystemer
 • ILO 2001 Retningslinjer for helse- og sikkerhetssystemer
 • ISO 14001 : Miljøledelsessystemer
 • ISO 9001 : Kvalitetsledelsessystemer
 • ISPS-koden : Internasjonal sikkerhetskode for skip- og havnefasiliteter.
 • TMSA : Tankermanagment  og egenvurdering.
 • Krav for navigasjonsaudit.

Ved avslutning av tilsynet vil en fullstendig konfidensiell omfattende rapport bli oversendt til kunden inkludert :

 • Liste over manglene funnet og kategorisering av manglene
 • Analyse av de korrigerende / forebyggende tiltak som kreves
 • Liste over prioriteringer for å forbedre SMS implementering
 • Bilder av fartøy og nøkkeloperasjoner revidert