Process styring

Prosessledelse er planleggingingen og overvåkeningen av ytelsen til en prosess. Det refererer til styring av forretningsprosesser og produksjonsprosesser.

Prosessledelse er anvendelsen av kunnskap, ferdigheter, verktøy, teknikker og systemer for å definere, visualisere, måle, kontrollere, rapportere og forbedre prosesser med mål å møte kundenes krav lønnsomt. ISO 9001 fremmer prosessetilnærming til å håndtere en organisasjon. Ey prosesskart er egentlig en nedbryting av en prosess for å finne ut hvordan den flyter og, til slutt, hvor effektiv den er. Når du gjennomfører en komplett prosesskartlegging, vil du se nærmere på elementer som strukturen i et system og flyten av kommunikasjon innenfor systemet.