ISO forberedelser

Vi kan  bistå din bedrift med å etablere og vedlikeholde styringssystemer innen kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), Energi Styring (ISO 50001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

Tjenestene våre strekker seg fra omfattende konsulentbistand ved implementering av styringssystemer til enkle opplæringstiltak i bedriften.

Våre konsulenter tilbyr praktiske og tilrettelagte prosesser og verktøy, slik at din bedrift kan møte kravene fra standardene og arbeider for praktiske løsninger som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.