Incident Investigation

Et tema som det er viktig blir håndtert rett er ulykke/hendelsesgranskning.. Alle involverte (Flag, klasse, Underwriters, Vetting Avdelinger etc.)

Vi tilbyr en svært effektiv support service inkludert:

    • Full gransking av hendelsen
    • Videre oppfølging med identifisering av korrigerende / forebyggende tiltak
    • Anbefalinger for forbedring og «Hva-har-vi-lært» analyse

Tjenesten er til for å hjelpe operatører å svare på kravene. Fordeler inkluderer:

  • Raskt svar på en svært profesjonell måte
  • Full bevisrapport som vil sikre driften kontinuitet til alle tider
  • Full følge opp alle korrigerende / forebyggende tiltak identifisert