Håndbøker og prosedyrer

En bedriftshåndbok inneholder alle retningslinjer, prosedyrer og arbeidsinstrukser som utgjør den måten en virksomhet utfører alle funksjoner i virksomheten. Ideelt sett vil en instruksjonsbok inneholde all informasjon som kreves for nye og eksisterende ansatte å få tilgang til opplæring, gjennomgang og videreutdannelse.

Å opprette en håndbok krever en dedikert innsats fra toppledelsen og eierskapet i virksomheten og alle de ansatte i bedriften. Håndboken vil til slutt inneholde all kunnskapen til alle menneskene i virksomheten.

For maritim virksomhet er det strenge regler å følge, som NORSOK, SOLAS, MARPOL, STCW, ILO, MLC og Flag State regualtions. Du må vite at dokumentasjonen følger dette i detalj. Allgo Quality Management Services kan hjelpe deg i dette arbeidet. Fra å velge format og design, til å legge ved all viktig informasjon.

Vi jobber over hele verden, men er begrenset til å skrive på norsk eller engelsk.