Gap Analysis

Å starte et prosjekt vil kreve vurdering av dine eksisterende systemer og prosesser.

Vi tilbyr en strømlinjeformet Gapanalyse opp mot de standarder som er identifisert av klienten, for eksempel:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • OHSAS 18001
  • ISM-koden
  • ILO Maritime Labour Convention

Ved avslutning av analysen vil en omfattende rapport vil bli oversendt inkludert:

  • Liste over mangler som oppdagesog kategorisering av disse.
  • Analyse av de tiltak som kreves for å minimere manglene og sikre full etterlevelse.