ISO 14001 Miljøstyring

Kundene forventer i større og større grad at bedrifter tar ansvar for miljøet. Samtidig må stadig flere bransjer forholde seg til lovpålagte krav og avgifter knyttet til miljø.
Vi kan bistå din bedrift med å innføre et miljøledelsessystem som tilfredsstiller kravene fra NS-EN ISO 14001.
Vi kan også bistå med miljørevisjon og implementering av standarden for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR).

Mål

  • Beskytte miljøet gjennom aktiv forebygging av forurensning.
  • Oppnå et miljøvennlig energi- og råvareforbruk og en miljøriktig avfallshåndtering. 
  • Bidra til en bærekraftig utvikling ved å spare energi og redusere mengden avfall som igjen reduserer kostnader.
  • Mer miljøvennlig produksjon og sikrere håndtering av miljøfarlige produkter gir lavere sykefravær blant bedriftens egne medarbeidere
  • Å ta hensyn til miljøet gir bedriften et bedre omdømme.

Fem prosessområder:

  • Miljøpolitikk
  • Konkrete miljømål
  • Beredskap
  • Intern revisjon
  • Ledelsens gjennomgang er de mest sentrale.

Standarden er kompatibel med ISO 9001 og retter seg mot det ytre miljøet.Innsatsen skal prioriteres til å forebygge eventuelle farer for betydelig forurensning. Risiko- og sårbarhetsanalyser er sentrale.

Målgruppe:

Alle virksomheter som ønsker et internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem for å forbedre sine miljøprestasjoner og som vil dokumentere overensstemmelse med krav i lover og forskrifter og arbeidsmiljø. Vårt fokus er rettet mot praktiske løsninger som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.