ISO 9001 Kvalitetsstyring

ISO 9001, Systemer for kvalitetsstyring – Krav er en del av standardserien ISO 9000, Systemer for kvalitetsstyring. Standarden beskriver hvilke overordnede krav som stilles til virksomheter som ønsker å bli sertifisert iht. denne standardserien. Et kvalitetssystem er et styringssystem som skal bidra til å redusere feil og mangler ved et produkt eller en tjeneste. I mange bedrifter er det lovpålagte krav til kvalitetssikring. Andre virksomheter vil også ha nytte av å jobbe systematisk med kvalitet.Vi kan bistå din bedrift med å utarbeide og innføre kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene fra ISO 9001.

Mål:

 • Bedriften oppnår bedre resultater og blir dermed mer konkurransedyktig
 • Økt kundetilfredsstillelse gjennom kontinuerlig forebygging av feil.
 • Dere får bedre oversikt over hvor i arbeidsprosessen verdiskapningen foregår
 • Styrke egen markedsposisjon.
 • Færre klager fra kundene gir økt trivsel på arbeidsplassen

Fem prosessområder:

 • Ledelsens ansvar
 • Prosess vurderinger
 • Ressursstyring
 • Realisering av produkt/tjeneste
 • Måling, analyse og forbedring.

Hva vi kan gjøre for dere:

 • Kartlegge arbeidsprosessene. Skissere hvilke prosesser som fungerer og hvilke som bør forbedres. Utarbeide prosesskart som gir et visuelt og oversiktlig bilde av hvordan verdiskapningen i en kompleks virksomhet foregår.
 • Sette i gang forbedringsprosjekter.
 • Opprette målinger og statistikk.
 • Internrevisjoner.
 • Involvere medarbeiderne i arbeidet med å innføre et kvalitetssystem i bedriften. Godt eierskap til prosessene gir bedre resultater

Målgruppe:

Alle virksomheter som ønsker forbedring av produkt, prosess, arbeidsmiljø, større fortjeneste og som vil dokumentere overensstemmelse med krav i lover og forskrifter.