ISO 50001 Energiledelse

ISO 50001, Systemer for Energiledelse (styring) – Denne internasjonale standarden angir krav til etablering, iverksetting, vedlikehold og forbedring av et energiledelsesystem. Systemets formål er å gjøre det mulig for organisasjonen å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energi ytelse, inklusive energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk på en systematisk måte.

Vi kan bistå din bedrift med å utarbeide og innføre kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene fra ISO 50001. Dette vil gjøre det mulig for organisasjonen å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energi ytelse, inklusive energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk på en systematisk måte. Effektiviseringspotensialer kan avdekkes ved å vurdere energibruken gjennom hele bedriftens forsyningskjede. Energibruk og energikostnader er svært viktig for mange bedrifter og bransjer. Potensialet for energieffektivisering er ofte stort, og det gir muligheter for reduserte kostnader og økt konkurranseevne. 

Mål:

  • Identifisere og håndtere risiko i forbindelse med din fremtidige energiforsyning.
  • Måle og overvåke energibruken for å finne forbedringsmuligheter.
  • Redusere energiforbruket og utgifter knyttet til energiforbruk.
  • Reduser utslipp av klimagasser.
  • Tiltrekke deg flere kunder med en miljøvennlig profil.

Hva vi kan gjøre for dere:

  • Lage Energi Management Plan for skip (Company Energy Efficiency Management Plan CEEMP)
  • Kartlegge energi flyten i bedriften.
  • Sette i gang forbedringsprosjekter for å endre energiforbruket positivt.
  • Opprette målinger og statistikk.

Målgruppe:

Alle virksomheter, små som store, som ønsker redusert energiforbruk og mindre utgifter. En sterk miljøprofil oppnås også.