Leverandør HSEQ Audit hos Curacao Dry Dock

I Oktober 2013 hadde vi HSEQ leverandør audit hos Curacao Dry Dock. Dette gikk fint og dette er nå en godkjent leverandør.