Bridging Dokument

Et bridgingdokument er blitt utarbeidet som et enkelt referansedokument for å binde sammen styringssystemene under charter for spesielle operasjoner. Dette dokumentet skal sikre at alle aspekter som kreves for sikker drift har blitt tilstrekkelig ivaretatt.Det er sett på som et viktig produkt av  Management Systems og binder sammen styrings og kontrollrutiner fra eier og klient. Dokumentet binder sammen eier og klient som de aktive partene under drift av skipet som driftes.Dette dokumentet gjelder den totale driften av fartøyet når dette brukes som plattform. Det inkluderer grensesnitt med charterer, klient eller en annen tredjepart som følger med, som dekker alle faser av operasjonen.

Innholdet i et bridgingdokument skal omfatte, eller referere til, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Prosjekttittel og revisjonsstatus
 • Sirkulasjonsliste og autorisasjonssignaturer
 • Prosjektoversikt, inkludert datoer og kontrakter
 • Kombinert drifts/organisasjons-kart.
 • Identifikasjon og oppsett av nøkkelpersonell og ansvarsområder.
 • Kontaktinformasjon til nøkkelpersonell for prosjektet.
 • Identifisering av arbeidsomfanget og prosedyrene.
 • Styring av endringsprosessen og identifisering av godkjenningsnivåer.
 • Nød-og beredskapsprosedyrer inkludert avklaring av rang.
 • Liste over referert dokumentasjon, inkludert revisjonsstatus.
 • Arbeidskontrollsystem
 • Arbeidstillatelsessystem til det tiltenkte arbeidet
 • Feltlogistikk og support
 • Helikopteroperasjoner

Spør oss, og vi kan forberede ditt bridgingdokument.