Om oss

Allgo Quality Management Services startet i Juli 2012 der vi I begynnelsen arbeidet mot landbasert industri. Året etter var arbeidsmengden stor og aktiviteten hadde dreid mot det maritime markedet.
Vi kan nå I 2014 tilby et bredt spekter av tjenester rettet mot Offshore Oil, Gas & Energy og spesielt innen Shipping, tilbyr fremdeles tjenester innen kvalitet og HMS til landbaserte kunder .

Vi har hovedarbeidsområde rundt Nordsjøen, men har siden regelverket og systemene er nesten like innen shipping så har vi kunder bade I Asia og Amerika.  Våre kunder varierer fra små selskap med 10-50 ansatte og til multinasjonale selskap.

Tjenester vi kan tilby:

 • Etablering av kvalitetssystem (ISO 9001:2008)
 • Etablering av miljøstyringsystem (ISO 14001:2004)
 • Etablering av HMS system (Internkontrollforskriften, OHSAS 18001)
 • Selskapshåndbøker
 • Etablering/endring av SMS (Safety Management System)
 • Prosess vurdering/endringer
 • Etablering og vedlikehold iht. ISM Code
 • MLC 2006 tilpassing/godkjenning
 • Hendelsesgranskning
 • GAP analyser
 • Utarbeidelse og behandling av statistikk
 • Supplier Audit
 • Intern Audit på skip
 • Intern Audit på kontor
 • HMS vernerunder
 • Bistand ved dokmentasjon i anbud/prekvalifisering
 • Bistand ved produktutvikling
 • Opparbeidelse av læremateriell og opplæring og kursing
 • Kundetilfredshets undersøkelse