Karriere

Ønsker du jobb inn kvalitetsarbeid? Send oss en CV og vi vil ta kontakt.
Send epost med CV til:  hr@allgo-quality.com

Det er for tiden ingen ledige stillinger, men ønsker å knytte til oss en pool av kvalifiserte mennesker. Kanskje nettopp du er den rette for vårt neste oppdrag.
Under er et eksempel på hvilke personer vi ønsker å ansette.

Stillingsbeskrivelse:

 • Bistå bedriften med oppbygging av kompetansedatabasen.
 • Holde kontakt med kunder.
 • Ha administrative oppgaver på kontoret.
 • Ha det daglige ansvar for oppfølging av HMSQ på skip/site/plattform/byggeplass.
 • Du skal sørge for at HMSQ program, prosjektrelaterte dokumenter og planer implementeres på plassen.
 • Være pådriver, talsperson og rådgiver for plassjef og personell innen HMSQ.
 • Holde seg oppdatert i HMSQ regelverket samt i andre relevante lover og regelverk som gjelder på arbeidsområde og se til at disse etterleves.
 • Planlegge og gjennomføre HMSQ møter på plassen.
 • Planlegge og gjennomføring av HMS Inspeksjon, tilsyns- og revisjonsaktiviteter i inn og utland.
 • Drive opplæring i HMS arbeid.
 • Bidra til at det utarbeides HMSQ statistikk, rapporter, trendanalyser, osv.
 • Planlegge og gjennomføre HMSQ kampanjer.

Ønsket kompetanse:

 • Kandidater med erfaring med HMSQ og kvalitetsarbeid fra shipping, landbasert industri, olje, gass og petrokjemisk virksomhet.
 • Erfaring og kunnskap om kvalitetskravene i ISM koden, MARPOL, ISO 9000-serien, NORSOK, HMS-kravene i OHSAS 18001 og miljøkravene i ISO 14001, ISO 50001 Energy Management og Risk standarden ISO 3100, samt arbeidsmiljøloven og Petroleumstilsynets regelverk.
 • Erfaring med dataverktøy.
 • Erfaring med planlegging av HMSQ og kvalitetsarbeid i prosjekter.
 • Auditør erfaring.

Krav til utdanning:

 • HMS-ingeniør eller tilsvarende
 • Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring.

Språk:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi legger vekt på:

 • Initiativ, samarbeidsevne og effektivitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og systematisk.
 • Fleksibilitet, samt ønske om å påta seg ansvar.
 • Evne og ønske om faglig utvikling og utfordring.
 • Reisevillig.

Vi kan tilby:

 • Opplæring, personlig utvikling og karrièremuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Trivelige og gode arbeidsforhold med uformell og god kontakt mellom medarbeidere og ledere .
 • Positivt, spennende og hektisk miljø i inn og utland.

Send epost med CV til:  hr@allgo-quality.com