ISM Safety Management System

Ethvert skipsmanagementselskap må ha et ISM Safety Management System som tilfredsstiller kravene i ISM-koden , og det må dokumenteres , iverksettes og vedlikeholdes . Den viktigste vurdering før gjennomføring av retningslinjene , er fastsettelsen av toppledelsen av det nivået som deres selskap vil følge anbefalingen . Selskapet skal da få en DOC for hovedkontoret og SMC(er ) for sine skip, ved tilfredsstillende gjennomføring av revisjoner utført av flaggstatsadministrasjonen, ellers er selskapet ikke er lovlig i stand til å delta i internasjonal Shippingvirksomhet . Det er klokt å planlegge revisjoner i god tid før fristen deres.

Vi kan sette opp ISM Safety Management System Manual (SMS) til dere

For å bistå skipsførere i å etterkomme krav om SMS har vi utviklet en Safety Management Systems guide, SMS testdokumenter og en rekke eksempelskjemaer og sjekklister som kan justeres til flåten din . Retningslinjene inneholder en rekke tiltak for å fremme bedring gjennom aktiv bruk av følgende prinsipper: Rapportering av avvik og nestenulykker , prosedyrer for gjennomføringen av korrigerende tiltak ; Master’s  Review , internrevisjoner , og ledelsgjennomgang . Vi bistår i utvikling og implementering av alle delsystemer .

ISM-CoverPublic